DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

PaVěda 1 – Stanice přírodovědců (4 - 7 let)

PaVěda (Parádní věda) má za cíl rozšířit teoretické vědomosti a praktické zkušenosti spojené s přírodními vědami (biologie, fyzika, chemie) a základními technickými obory. Malí vědci se zde seznámí s používáním laboratorní techniky a osvojí si základní technologické postupy při práci v laboratoři. Naučí se dodržovat základní bezpečnostní postupy k ochraně zdraví svého i zdraví ostatních členů vědeckého týmu. Seznámí se se zákonitostmi v přírodovědných oborech biologie a chemie a vše si hned v praxi vyzkouší. Letos opět s oblíbeným lektorem Tadeášem Matěchou!


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2450 Kč
Cena za pol.: 1400 / 1400 Kč
ČT 15:00-15:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Laboratoř

Lektoři

Podobné

Opona – dětský divadelní kroužek
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Zahradnický kroužek pro mladší
Chovatelství pro nejmladší 3
Parádní věda 1 pondělí
Parádní věda 1 středa
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Klavír - MAREK
Keramika (čt 14.30)
Africké djembe - děti