DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Florbal 4.–5. třída (9 - 11 let)

Kroužek florbalu vede učitel Mgr. Richard Řada více než 10 let. Kroužek bývá hodně oblíben a hojně navštěvován (zejména mladšími žáky). Náplní kroužku není přehnané trénování, ale především samotná hra a hlavně dobrý pocit ze hry. V průběhu tréninků je vždy podporován smysl pro fair play. 16 lekcí na pololetí.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2050 Kč
Cena za pol.: 1125 / 1125 Kč
ČT 14:00-15:15


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3
Martin Šíp, sip@ddmpraha.cz, 702 820 008

Lektoři

Jaroš Petr

Podobné

Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Vodácko-turistický oddíl - Neptun
Lezení a lanové aktivity 2
Vodácko-turistický oddíl - Vydry
Jóga pro děti
Badminton II.
ZŠ Chmelnice – Deskové hry
Bruslení 3 / mírně pokročilí
ZŠ Chvaly – Badminton
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30