DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Florbal 2.–3. třída / st (8 - 9 let)

Florbal je oblíbený dynamicky se rozvíjející kolektivní halový sport. Kurzy se zaměřují na nácvik, zdokonalování a rozvíjení individuálních i kolektivních florbalových dovedností, pochopení pravidel a taktiky hry. Účastníci aktivně procvičují a rozvíjejí smyslové vnímání, pozornost, soustředění, pohybové a koordinační schopnosti. V průběhu tréninků či soutěží je vždy podporován smysl pro fair play. 16 lekcí na pololetí.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 900 / 900 Kč
ST 14:00-15:00


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3
Martin Šíp, sip@ddmpraha.cz, 702 820 008

Lektoři

Jaroš Petr

Podobné

ZŠ Chvaly – Míčové hry/mladší
Vodácko-turistický oddíl - Tygři
ZŠ Chmelnice – Florbal 2.–3. třída / po
Atletika – přípravka červená
ZŠ Chmelnice – Sportovní hry
Bruslení 5 / mírně pokročilí
Bruslení 6 / pokročilí
Atletika – přípravka žlutá
ZŠ Chmelnice – Florbal 1. třída
ZŠ Chmelnice – Badminton