DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Keramika / od 4. třídy / čt (10 - 15 let)

V keramické dílně pro děti vám nabízíme nejen rodinné prostředí, ale také zkušenost s vedením začátečníků. Děti si osvojí základní techniky a metody práce s hlínou. Naučí se dekorovat keramiku, používat glazury, engoby aj. Tvůrčí keramika je zaměřena na samostatnou tvorbu s důrazem na rozvoj fantazie, výtvarného cítění a jemnou motoriku. Práce je individuální i skupinová, tak aby se děti dokázaly mezi sebou domluvit a spolupracovat. Práce s hlínou je vynikající pro děti, které se špatně soustředí, pro děti hypetaktviní, s diagnozou ADHD... Děti se při této činnosti dokáží zklidnit, významný je tedy i její relaxační účinek, který je pro děti po celodenním soustředění ve škole velmi důležitý. Lektorka Marie Sypalová je dlouhodobá interní pedagožka DDM hl. m. Prahy s velice kladným přístupem k dětem.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2900 Kč
Cena za pol.: 1550 / 1550 Kč
ČT 15:15-16:45


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Sypalová Marie

Podobné

ZŠ Chmelnice – Keramika 2
Výtvarný ateliér (út 2)
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1
Ateliér textilní tvorby II
Výtvarný ateliér 2
Výtvarný ateliér (út 1)
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Ruční práce
Ateliér textilní tvorby I
Miniscéna – divadlo a vše kolem něj