DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Keramika / 1.–3. tř. / čt (6 - 9 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2900 Kč
Cena za pol.: 1550 / 1550 Kč
ČT 13:45-15:15


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Podobné

Modelářská kadetka (út)
Výtvarný ateliér (pá 1)
ZŠ Chmelnice – Kreativní dílna 2
ZŠ LN – Keramika / 1.–2. tř. / po 1
Kurz šití na stroji pro děti PÁ
Výtvarně-řemeslná dílna ST II
Výtvarný ateliér (út 2)
ZŠ Chmelnice – Keramika 3
Výtvarný ateliér 2
Keramika - mladší děti 1