DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Míčové hry / mladší (6 - 8 let)

V kroužku si vyzkoušíme basketbal, fotbal, házenou, volejbal, seznámíme se s pravidly a budeme se věnovat jednotlivým technickým dovednostem, abychom se ve hře zdokonalovali. 15 lekcí za pololetí.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 900 / 900 Kč
ST 15:15-16:00


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Mašata Matěj

Podobné

ZŠ LN – Míčové hry / starší
ZŠ Chmelnice – Florbal 1. třída
Atletika
Outsider klub – I technik musí ven
Skateboarding - jaro / 1
ZŠ Chmelnice – Sálová kopaná
Bruslení 1 / začátečníci
Atletika – přípravka červená
Badminton I.
Turistický oddíl - Tuláci