DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Pálkovací hry (7 - 13 let)

Pálkovací hry jsou krásné týmové sporty, které zároveň umožňují individuálním pojetí hry. Jsou ideální pro všechny soutěživé děti. Nejenom, že si děti zlepší svou fyzickou kondici, budou rozvíjet rychlost, obratnost i vytrvalost, ale také se naučí novým dovednostem a seznámí se s novými sporty. Zároveň vybijí přebytečnou energii a zábavnou formou vyplní svůj volný čas.

Obsah kroužku: Kroužek je zaměřen na všeobecný fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí na prvním stupni ZŠ. Děti si vyzkouší různé druhy pálkovacích sportů, jako jsou: baseball, softball, T-ball, coachball, baseball 5, kriket a další. Děti projdou od všeobecné průpravy až k samotným pálkovacím sportům. Kroužek je vhodný jako všeobecná sportovní příprava pro budoucí působení ve sportovních klubech.
Co se děti naučí: základní techniku házení a chytání do rukavice, základní techniku odpalování v různých pálkovacích hrách, týmovou spolupráci a soupeření, jak si vylepšit fyzickou kondici, trénovat svou koncentraci a postřeh, vztahu k pohybu a sportování


Vybavení:  sportovní oblečení, sportovní obuv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 800 / 800 Kč
ČT 14:00-15:15


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři