DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Hudební soubor – Sólisti (18 - 99 let)

Hudební těleso při Loděnici Vltava věnující se nejenom folku.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ČT 20:00-22:00


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8

Lektoři