DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Populární zpěv – Petra Mudráková (7 - 99 let)


Vybavení:  hlas

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4800 Kč
Cena za pol.: 2600 / 2600 Kč


Adresa a kontakt

ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6

Lektoři