DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ E. Destinnové – kytara (16–16:45) (6 - 15 let)


Vybavení:  kytara

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ST 16:00-16:45


Adresa a kontakt

ZŠ E. Destinnové - Českomalínská, Praha 6

Lektoři