DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Florbal – elévky

Všeobecná sportovní příprava, základy a rozvoj speciálních pohybových dovedností. Děti se učí ovládat hokejku a míček, různé herní činnosti a dovednosti, účastní se různých florbalových soutěží a turnajů podle aktuální výkonnosti a speciálních florbalových soustředění. Klíčové kompetence: Schopnost porozumění pokynům, sdělení vlastních myšlenek. Poznávání a posouzení fyz. a duševní možnosti vlastních i u ostatních. Schopnost pracovat samostatně i v kolektivu, schopnost spolupracovat a chovat se zodpovědně. Schopnost bezpečného použití nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel. Schopnost využívat získané dovednosti a zkušenosti.
Vybavení:  sportovní oblečení, obuv, florbalka

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 4100 Kč
Cena za pol.: 2250 / 2250 Kč
PO 15:00-16:30
ST 16:30-17:45
ČT 15:00-16:30
PÁ 14:15-16:00


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Drbalová Eliška

Podobné

Badminton II.
ZŠ Chmelnice – Florbal 4
ZŠ Chmelnice – Florbal 6
Tanec hrou – předškoláci
Badminton I.
Baseball – U9
ZŠ LN – Sálová kopaná / starší
ZŠ LN – Míčové hry / starší
ZŠ Chmelnice – Florbal 2
Oddíl Pulci