DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír – Klárka (6 - 18 let)

Individuální lekce hry na klavír v délce 45 minut. Pro začátečníky i pokročilé žáky – výuka je přizpůsobena schopnostem a zájmu žáka, neklademe důraz na výkon, hrajeme pro radost. Domácí nácvik je však nutností. Hudební nauka je součástí lekcí v míře nezbytné pro zvládnutí hry. Zájemce přijímáme bez talentových zkoušek. Pro začátečníky doporučujeme nejprve pololetní úhradu.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4280 Kč
Cena za pol.: 2130 / 2350 Kč
Cena zahrnuje:  1 lekce týdně 45 minut
ST 13:00-18:15


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Přihlášky a informace: Iveta Nová, 222333806, 777706591, nova@ddmpraha.cz

Lektoři

Klára Řešátková

Podobné

Knoflík – dětský kroužek šití a tvoření
Zpěv – děti 1
Kytara – individ. výuka – Michal Seitl
Africké djembe – dospělí – úterý
Kytara – děti – Hábl
Špendlík (2. rok) – šití a tvoření
Bicí
Klavír – Klára Nýčová
Ukulele – děti 1
ZŠ LN – Kytara – sk. výuka / začátečníci