DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír – Gábina – čtvrtek (6 - 18 let)

  Individuální lekce hry na klavír v délce 45 minut.  Pro začátečníky i pokročilé žáky – výuka je přizpůsobena schopnostem a zájmu žáka, neklademe důraz na výkon, hrajeme pro radost. Domácí nácvik je však nutností. Hudební nauka je součástí lekcí v míře nezbytné pro zvládnutí hry. Zájemce přijímáme bez talentových zkoušek. Pro začátečníky doporučujeme nejprve pololetní úhradu.
Začátky lekcí: 16:00, 16:45, 17:30, 18:15


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4500 Kč
Cena za pol.: 2350 / 2350 Kč
Cena zahrnuje:  1 lekce týdně 45 minut
ČT 16:00-19:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Přihlášky: Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři

Gabriela Švorc

Podobné

Kytara – začátečníci – skupinová výuka (Iveta)
Flétna zobcová – děti – Navrátil
Populární zpěv – Tereza Filipová
Klavír – děti – Tichá
Africké djembe – dospělí – středa
Baskytara, kontrabas
Klavír – Eva Pavelková
Klavír – Denis Dinga
Hudební stavebnice I.
ZŠ LN – Flétna – individuál