DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kytara – mírně pokročilí (2. rok) – Iveta (10 - 15 let)

Výuka doprovodné (akordové) hry na kytaru. Jedná se o doprovod písniček – žák při hře zpívá. Lekce jsou určené žákům, kteří hrají minimálně 1 rok, zvládají základní rytmy, durové a mollové akordy. Zahrají bez problémů několik jednoduchých písniček. V lekcích bude nadále rozvíjena hra na nástroj, doplňovány nové akordy a písničky. Výuka je přizpůsobena schopnostem a zájmu žáků.


Vybavení:  akustická kytara, el. ladička, později kapodastr

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
ÚT 14:30-15:30


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři

Nová Iveta

Podobné

Kytara – skupinová výuka – Martin Bureš
Ukulele – děti 2
Kytara – děti 3
Zobcová flétna – Kateřina Bittnerová
Klavír – Gábina – úterý
Africké djembe – dospělí – středa
Knoflík – dětský kroužek šití a tvoření
Bicí – děti – Čurdová
ZŠ LN – Klavír 1
Klavír a keyboard – děti