DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír a keyboard – děti (6 - 18 let)

Kroužek klavíru a keyboardu je určený dětem i dospělým, v rámci kterého jsou vyučovány všechny žánry od klasiky až k jazzu, pop, rock, písně ze zpěvníků – doprovod podle akordových značek, improvizace, hra z listu i podle sluchu.
Zájemci o klasický klavír (noty, skladby, interpretace) mají tedy možnost splnit si svá přání, stejně tak však všichni ti, kteří si chtějí vystačit třeba i bez not.

BcA. Dagmar Doubková vyučuje hru na klavír a klávesové nástroje podle moderních standardů výuky s důrazem na individualitu žáka a studenta. Výuka akcentuje přání žáka, zaručuje viditelný postup. Vynikající hudebnice, klavíristka a varhanice, vystudovala hudbu a celou řadu hudebních kurzů u nás i v zahraničí. Má zkušenosti se soukromou výukou. Získala klasické vzdělání a rozhled opravdového muzikanta, který dokáže jako lektor skutečně zaujmout a naučit.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ÚT 14:00-18:00
ST 14:00-18:00
ČT 14:00-18:00
PÁ 14:00-18:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Hudebna 2 (3. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Doubková Dagmar

Podobné

Kendó (tělocvična ČVUT, Karlovo náměstí)
Sporťáček A – sokolovna Klamovka, 15.30
Kytara – děti 2
Klavír – děti – Parukava
Klavír – děti – Tichá
Kytara – děti 3
Klavír – děti – Ragchaa
Kytara – děti 1
Kytara – děti – Hábl
Keramika (čt 14.30)