DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír – dospělí – Parukava (19 - 99 let)

Kroužek klavíru je určen dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, kteří mají zájem o klavírní hru.
Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební, tak i obecné znalosti a žáci jsou vedení k samostatné práci.
Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.

Anastasiya Parukava pochází z Běloruska, kde se od 6 let věnuje klavírní hře. V roce 2017 ukončila studium na střední odborné škole (Respublikanskiy Muzikaľnyy Koledzh) v Minsku. Během studií se stala laureátem několika mezinárodních soutěží (Itálie, Francie, Česká republika, Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Rumunsko) a získala stipendium fondu prezidenta Běloruské republiky pro podporu talentované mládeže. Momentálně studuje ve 3. ročníku na Pražské konzervatoři.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 8400 Kč
Cena za pol.: 4300 / 4300 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ČT 13:00-19:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Salónek (1. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Klavír – dospělí – Tichá
Zpěv – dospělí 1
Klavír a keyboard – dospělí
Klavír – Denis Dinga
Klavír – dospělí – Ragchaa
Vodácko-turistický oddíl – Johanité
Taoistická cvičení – harmonie, uvolnění