DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Housle – děti – Malíková (7 - 18 let)

Výuka hry na housle, včetně hudební nauky nutné ke hře na nástroj, je určena pro děti od pěti let. Horní hranice věku není určena. Housle jsou klasickým nástrojem, jehož zvuk je tak jedinečný, že jej lze jenom s velkými obtížemi zaměnit. Historicky měly housle vždy výsadní postavení mezi ostatními nástroji a patří tak jistě do užší, ale za to velmi důležité a vzácné "královské" rodiny hudebních nástrojů. Umět hrát na housle vždy znamenalo a znamená, že jste opravdovým muzikantem.

Mgr. Pavlína Malíková studovala housle na gymnáziu s uměleckou profilací v Brně, dále pak Pedagogickou fakultu na Univerzitě v Hradci Králové, obor učitelství hudební výchovy a dějepisu. V současnosti je posluchačkou Konzervatoře Pardubice a Akademie múzických umění v Praze, kde studuje obor hra na violu. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů v sólové i orchestrální hře.
Externě spolupracuje s mnoha orchestry jako je např. Česká studentská filharmonie, Filharmonie Hradec Králové, BSOP nebo Filmová filharmonie. Při svém pobytu na Novém Zélandu v roce 2015 vedla violovou sekci v Auckland Youth Orchestra a Wairau Sinfonietta. Zde také vyučovala na St. Peters´s College hru na housle, violu a vedla tamní smyčcové soubory. Vedle klasické hudby se věnuje i hudbě populární, a to např. ve skupině Electroshock.
16 lekcí na pololetí.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
PO 13:15-18:00
ÚT 15:00-19:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Hudebna 1 (3. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Kytara – děti – Hábl
Kytara – individ. výuka – Michal Seitl
Klavír – Gábina – středa
Ukulele
Klavír – Eva Pavelková
Kytara – děti 1
Kytara – individ. výuka – Martin Bureš
ZŠ LN – Kytara – sk. výuka / začátečníci
Africké djembe – dospělí – úterý
ZŠ LN – Klavír 2