DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna příčná – dospělí – Braunová (19 - 99 let)

Příčná flétna nachází široké uplatnění v symfonické, jazzové, ale i folklórní hudbě díky charakteristickému jemnému zvuku. Kromě nutného držení a techniky hry se zaměříme na známé flétnové melodie – v klasické, filmové i populární hudbě.
16 lekcí na pololetí.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 8400 Kč
Cena za pol.: 4300 / 4300 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 13:00-15:00
ST 16:00-18:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Ukulele
Kytara – dospělí 2
Populární zpěv – Tereza Filipová
Bicí – dospělí – Nasková
Klavír – Denis Dinga
Hudební soubor – Syrový tóny
Ukulele – dospělí 2
Vodácko-turistický oddíl – Johanité
Taoistická cvičení – harmonie, uvolnění
Housle – dospělí – Malíková