DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna příčná – děti – Braunová (10 - 18 let)

Příčná flétna nachází široké uplatnění v symfonické, jazzové, ale i folklórní hudbě díky charakteristickému jemnému zvuku. Kromě nutného držení a techniky hry se zaměříme na známé flétnové melodie – v klasické, filmové i populární hudbě.
16 lekcí na pololetí.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 13:00-15:00
ST 16:00-18:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Klavír – Klára Nýčová
Klavír – děti – Ragchaa
Kytara – začátečníci – skupinová výuka (Iveta)
Ukulele – děti 2
ZŠ E. Destinnové – ukulele – Českomalínská
Ukulele – děti 1
Bicí – děti – Čurdová
Kytara – dospělí 2
Bicí
ZŠ LN – Flétna – individuál