DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Moderní tanec – děti (8 - 12 let)

Velký význam u moderního tance hraje hlavně výraz a schopnost komunikovat skrze pohyb s divákem. Za pomoci hudby lze tak vytvořit celkovou atmosféru tanečního čísla. Zajistíme převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho.
Více informací na www.karlinskespektrum.cz/ostatni
16 lekcí na pololetí.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ÚT 15:30-16:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Spektrum (1. patro)
Mgr. Kateřina Štěpánková, spektrumtanec@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Podobné

Knoflík – dětský kroužek šití a tvoření
Street dance 1
Street dance 2
Balet 2
Cestička – dětský divadelní kroužek
Aerobic
Disco dance 2
Špendlík (2. rok) – šití a tvoření
MJ studio – soubor 3
Akrobacie pro děti