DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Angličtina pro nejmenší (4 - 7 let)

Jedná se o kroužek pro děti předškolního věku, ve kterém se seznámí s cizím jazykem a kulturou. Hodiny jsou vedeny tematicky a před samotným učením se děti dozvídají různé odlišnosti od tuzemských zvyků. Pomocí podnětných otázek, her, pohybových aktivit a omalovánek je rozvíjena kreativita, samostatnost a vyjadřovací schopnosti dětí.
Každému dítěti se dostane individuální péče podle jeho schopnosti učení. Lektorka využívá různých postupů v přístupu k vzdělávání jednotlivých dětí vzhledem k jejich různým povahovým rysům. Kroužek dále rozvíjí schopnost sociální interakce a posiluje etické a morální zásady, což je výhodou pro pozdější studium na základní škole. Angličtina pro nejmenší je zaměřena především na výuku nejdůležitějších slovíček, výslovnost a rozvoj slovní zásoby.

Zajistíme převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ČT 15:30-16:15


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Salónek (1. patro)
Mgr. Monika Štěpánková, spektrumpredskolaci@ddmpraha.cz, 222 333 821

Lektoři

Podobné

Sporťáček A – sokolovna Klamovka, 15.30
Převod – Klub 2a / úterý / 13–14 h
Převod – Klub 4a / čtvrtek / 13–14 h
Převod – Klub 3b / středa / 15–16 h
Převod – Klub 1b / pondělí / 15–16 h
Převod – Klub 1a / pondělí / 13–14 h
Převod – Klub 3a / středa / 13–14 h
Převod – Klub 4b / čtvrtek / 15–16 h