DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér (st) (6 - 26 let)


Ceny a termíny

ST 17:00-19:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Výtvarný ateliér (1. patro)

Lektoři

Podobné