DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér (út 2) (6 - 26 let)


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5500 Kč
Cena za pol.: 2900 / 2900 Kč
ÚT 17:00-19:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Výtvarný ateliér (1. patro)

Lektoři

Podobné