DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 2 (13 - 26 let)

Příprava k talentovým zkouškám zahrnuje spontánní výtvarnou činnost s ohledem na individualitu (techniky tradiční i netradiční), výtvarné etudy vycházející ze zkoušek a požadavků konkrétní školy, všeobecný kulturní přehled, konzultace. Klíčové kompetence: Schopnost spolupráce ve skupině, respekt k mínění druhých, schopnost obhajovat vlastní názory, rozpoznat problém, hledat a nacházet řešení, zdůvodňovat a hodnotit. Dovednost pracovat s informacemi a přistupovat k činnosti tvůrčím způsobem. Schopnost vyvíjet vlastní iniciativu, přemýšlet a učit se, dávat věci do souvislostí.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za pol.: 5000 / 2700 Kč
PÁ 17:00-20:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Výtvarný ateliér (1. patro)

Lektoři

Podobné

ZŠ LN – Keramika / 4.–9. tř. / čt
Výtvarný ateliér (út 2)
Výtvarný ateliér (pá 2)
ZŠ Chmelnice – Kreativní dílna 2
Výtvarný ateliér 1 / úterý 1,5 h
ZŠ Chmelnice – Keramika 4
ZŠ Chmelnice – Keramika 3
Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 1
ZŠ Chmelnice -– Keramika 5 / pátek
Výtvarný ateliér 3 / čtvrtek