DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1 (14 - 26 let)


Ceny a termíny

Cena za pol.: 5000 / 2700 Kč
ÚT 17:00-20:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Výtvarný ateliér (1. patro)

Lektoři