DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kytara – skup. výuka – mírně pokročilí (Láďa) (10 - 15 let)

Skupinová výuka doprovodné (akordové) hry na kytaru. Jedná se o doprovod písniček – žák při hře zpívá. Ve skupince jsou 3–4 žáci. Lekce jsou určené žákům, kteří hrají minimálně 1 rok, zvládají základní rytmy, durové a mollové akordy, zahrají bez problémů několik jednoduchých písniček. V lekcích bude nadále rozvíjena hra na nástroj, doplňovány nové akordy a písničky. Výuka je přizpůsobena schopnostem a zájmu žáků.


Vybavení:  vlastní akustická kytara, el. ladička, kapodastr

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
ST 16:00-17:00
ST 17:00-18:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Přihlášky a informace: Iveta Nová, 222 333 806, 777 706 591, nova@ddmpraha.cz

Lektoři

Ladislav Firsov

Podobné

Kytara – děti – Hábl
Cestička – dětský divadelní kroužek
Bicí – děti – Nasková
Klavír – Eva Pavelková
Kytara – individ. výuka – Martin Bureš
Kytara – děti 3
ZŠ LN – Kytara – sk. výuka / začátečníci
Kytara – děti 1
ZŠ LN – Flétna – individuál
Ukulele