DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Pohybové a hudební hrátky(rodiče a děti) (2 - 3 let)

Pohybová cvičení, rytmika, říkadla a podobné hrátky rozvíjející smysl pro pohyb, rytmus a vnímání hudby. Zpívání s rytmickými nástroji, jednoduché pohybové sestavy s říkadly. Hry na podporu učení - barvy, zvířátka, části těla... Programu se po celou dobu aktivně zúčastňuje dítě spolu s rodičem. Cena 400,- Kč je za 10 lekcí/ 1 člena. Přihlásit je nutné dítě i doprovázejícího rodiče (oba jsou členy kroužku). Rodič platí 400,- Kč, dítě platí 400,- Kč. Celková částka 800 Kč zahrnuje vstupné na 10 lekcí, které je možno vyčerpat během 1.pololetí, tedy v období říjen - leden. Nevyčerpané peníze nevracíme. Možnost dokoupení jednotlivých vstupů po vyčerpání základního předpisu.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 800 Kč
Cena za pol.: 400 / 400 Kč
Cena zahrnuje:  10 lekcí/pololetí/ 1 člen
ÚT 10:00-10:45


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři