DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Cvičení pro ženy (15 - 99 let)

Pohybová aktivita zahrnuje posilovací, protahovací, zdravotní a kondiční cvičení. Hodina začíná zahřátím organismu a procvičením, propracované posilování s využitím zdravotního cvičení, strečink a systematické protažení a uvolnění, cvičení s pomůckami
Vybavení:  sportovní oblečení

Ceny a termíny

Cena za pol.: 350 / 350 Kč
PO 19:30-20:30


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Ráčilová Anna

Podobné

Softball – muži
Africké djembe – dospělí – úterý
Africké djembe – dospělí – středa
ZŠ P. Strozziho – Volejbal
Jóga pro dospělé
Šerm – historická sebeobrana (dospělí)
Všímavá jóga
Jóga pro dospělé
Ranní jóga
Historický šerm – Panteři