DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Sunny English (zábavná angličtina) 1 (4 - 6 let)

Angličtina pro děti od 4 do 7 let metodou zážitkové výuky. Jazyková výuka zážitkem vychází z komunikačního přístupu k jazyku. Jejím cílem je uvádění teoretických znalostí v praxi a nabývání dovednosti cílovým jazykem mluvit, psát a rozumět slyšenému či psanému textu, přičemž veškeré jazykové prostředky: komponenty (slova) a způsob práce s nimi (gramatika) jsou k tomu prostředkem, nikoliv cílem samým. Smyslem zážitkové výuky tedy je si jazyk osvojit, zažít. Vhodné jsou pro ni tedy modely situací, do kterých se mluvčí v běžném životě dostane (rolové hry, inscenační cvičení), a další aktivity, při nichž je jazyk potřebným nástrojem (tj. profesní, zájmové či tvůrčí činnosti).


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1200 Kč
Cena za pol.: 700 / 700 Kč
Cena zahrnuje:  1 lekce/týdně, výukové materiály
ČT 15:15-16:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
binovcova@ddmpraha.cz

Lektoři

Biňovcová Barbora

Podobné

Převod – Klub 1b / pondělí / 15–16 h
Tanec hrou – od 6 let
Převod – Klub 4b / čtvrtek / 15–16 h
Angličtina pro nejmenší
Tanec hrou – předškoláci
Převod – Klub 1a / pondělí / 13–14 h
Převod – Klub 3a / středa / 13–14 h
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Převod – Klub 4a / čtvrtek / 13–14 h
Převod – Klub 2a / úterý / 13–14 h