DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Muzikál (6 - 12 let)

Muzikálový kroužek nabízí svým účastníkům tři zasádní prvky. Tanec, herectví a zpěv. Cílem kroužku je bavit se a rozvíjet umělecké vlohy, které se dají objevit v každém z nás. Všechny složky muzikálu – tedy tanec, herectví a zpěv jsou u každého účastníka rozvíjeny dle jeho individuálních možností. 16 lekcí na pololetí.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ÚT 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Divadelní sál (1. patro)
Barbora Hrnečková, spektrumdivadlo@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Podobné

Sporťáček A – sokolovna Klamovka, 15.30
Kendó (tělocvična ČVUT, Karlovo náměstí)
Keramika (čt 14.30)