DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Filmová a multimediální tvorba 1 (10 - 14 let)

Filmová a multimediální tvorba je zaměřená především na autorskou tvorbu pomocí pohyblivého obrazu. V rámci výuky se zaměřujeme na základy animace, fotografie, filmu a práci na počítači. V průběhu roku pracujeme s vyjádřením vlastního fantazijního příběhu a následným počítačovým zpracováním.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ČT 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
PC (přízemí)
Barbora Hrnečková, spektrumdivadlo@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Kronďáková Gabriela

Podobné

Filmová a multimediální tvorba 2
Multimediální přípravka
Ateliér grafiky na počítači
Špendlík (2. rok) – šití a tvoření
Sporťáček A – sokolovna Klamovka, 15.30
LEGOmechanika pro menší 2
Legorobotika 2
LEGOrobotika 1a
Knoflík – dětský kroužek šití a tvoření
Základy grafiky na PC