DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Divadelní kroužek II (10–14 let) (10 - 14 let)

Dramatická výchova svým účastníkům nabízí stát se členem malého kolektivu, kde mají možnost rozvíjet své empatické schopnosti, spolupráci a komunikaci, schopnost srozumitelně vyjadřovat své myšlenky a názory a učí se veřejně vystupovat a prezentovat se bez zbytečného ostychu. To vše především díky principům dramatické výchovy, jako je hra v roli, improvizace, fikce aj. Účastník lekcí se dále seznámí s tím, co obsahuje herecká práce (hlasová výchova, práce s projevem, pohyb v prostoru, práce s textem, práce s rekvizitou, vnímání partnera) a jak vůbec divadlo vzniká (výběr námětu inscenace a jeho analýza, tvorba scénáře, vymýšlení scény a kostýmů). V neposlední řadě umožňuje dramatická výchova rozvíjet také divácké schopnosti, tedy analyzovat a reflektovat viděné a vyslovit k němu svůj názor.
16 lekcí na pololetí.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Divadelní sál (1. patro)
Barbora Hrnečková, spektrumdivadlo@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Hrnečková Barbora

Podobné

Divadelní laboratoř – soubor
Divadelní přípravka
Tvůrčí psaní
Špendlík (2. rok) – šití a tvoření
Dramec – divadelní soubor
Theatre in English – divadlo anglicky
Knoflík – dětský kroužek šití a tvoření
ZŠ Chmelnice – Dramaťák 1
Muzikál