DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Keramika 4 (6 - 15 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ČT 15:30-17:00


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3

Lektoři

Procházková Eva

Podobné

ZŠ Chmelnice – Keramika 2
ZŠ Chmelnice -– Keramika 5 / pátek
Výtvarný ateliér 2 / středa
Kroužek šití
Keramika a objektová tvorba / středa
Cestička – dětský divadelní kroužek
Keramika a objektová tvorba / pondělí
ZŠ Chmelnice – Kreativní dílna 2
Výtvarně-řemeslná dílna II 
Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 1