DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kresba, malba, grafika / dospělí 2 (14 - 99 let)

Kurz se zaměřuje na citlivé prohlubování vztahu k výtvarnému umění skrze vlastní tvůrčí zkušenost a je určen všem zájemcům od čtrnácti let. Účastníci kurzu si vyzkouší různé výtvarné techniky kresebné (např. uhel, tužka, tuš) i malířské (např. akryl, akvarel, pastel, popřípadě olej), práci s různými formáty obrazu, naučí se připravit si plátno a v případě zájmu si mohou vyzkoušet výtvarná média překračující klasické disciplíny kresby a malby. Na každé lekci si mohou zvolit mezi zpracováním zadaného tématu (vedle klasické kresby/malby podle modelu například také cvičení zaměřená na práci s barvou a linií, či témata, která směřují k uvolňování myšlení a hledání vlastních obsahů) nebo prací na vlastním tématu s možností jeho průběžné konzultace. Výuka je přirozeně provázena ukázkami z dějin i současného umění a v případě zájmu ji lze individuálně zacílit jako přípravu na talentové přijímací zkoušky. V neposlední řadě by měl kurz reagovat na individuální možnosti a zájmy frekventantů. Jeho podstatou je individuální přístup lektora k žákům, konfrontace různých přístupů při práci ve skupině vytváří zpravidla jedinečné, příjemné a inspirující tvůrčí prostředí, ve kterém se jednotlivci přirozeně obohacují i mezi sebou navzájem.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 4600 Kč
Cena za pol.: 2400 / 2400 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 18:00-21:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Radová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Brzezinová Vilma

Podobné

Keramika – dospělí / točení na kruhu 4 / čt
Figurální a portrétní kresba a malba 2
Figurální a portrétní kresba a malba
Keramika – dospělí / točení na kruhu 3 / čt
Keramika – dospělí / modelování 3 / čt
Kendó (tělocvična ČVUT, Karlovo náměstí)
Keramika (čt 14.30)
Šití začátečníci
Šití 2 / začátečníci
Keramika – dospělí 2 / středa