DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kresba, malba, grafika / dospělí 1 (14 - 99 let)

Kurz je zaměřen na osvojení si základů kresby, malby a grafiky.
Účastníci se seznámí s klasickými tématy jako je např. figurální kresba (portrét a figura) nebo kresba zátiší (perspektiva, kompozice, stínování). V malbě se zaměří na teorii barev (míchání a nanášení barev) a vyzkouší různé techniky (akvarel, pastel, akryl). Dále si vyzkouší některé ze základních grafických technik (linoryt a suchá jehla).
Tvořit budou i s multimediálními technikami jako jsou digitální fotografie či video. Důraz je kladen na rozvoj vlastního potenciálu v umělecké tvorbě, rozvíjení kreativity a osobního vizuálního jazyka například tvorbou komiksů a konceptuálního umění (klade důraz na základní myšlenku díla, přičemž jeho vlastní realizace má podřadnou roli). Tato forma umění je skvělá hlavně v tom, že i frekventanti kurzu, kteří nejsou tak "výtvarně nadaní", se mohou v umění skvěle uplatnit skrze právě ono konceptuální umění.
Přínosem je příjemná tvůrčí atmosféra, která přispívá k probouzení kreativity mladých umělců.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 4600 Kč
Cena za pol.: 2400 / 2400 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ÚT 18:00-21:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Radová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Kubelová Lenka

Podobné

Šití 2 / začátečníci
Keramika – dospělí 2 / středa
Keramika – dospělí / modelování 2 / út
Šití začátečníci
Keramika – dospělí / točení na kruhu 2 / út
Keramika (čt 14.30)
Figurální a portrétní kresba a malba
Kresba, malba, grafika / dospělí 2
Kendó (tělocvična ČVUT, Karlovo náměstí)
Keramika – dospělí / točení na kruhu 4 / čt