DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Pastelka 2 / středa (4 - 7 let)

Pastelka je výtvarný kroužek pro předškolní děti zaměřený na spontánní výtvarný projev. Hlavním úkolem je podněcování dětské formy tvořivosti. Důležitější než výsledek je pozitivní zážitek z průběhu tvoření. Děti poznají výtvarný projev jako možnost sebevyjadřování a seznámí se s jiným způsobem vedení, než jaký znají od rodičů nebo jiných autorit. Získají také důležitou dovednost potřebnou pro úspěšný vstup do školy – správně uchopení tužky (rozvoj grafomotoriky). Cílem je také podpora představivosti, fantazie a výtvarného myšlení.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 14:00-15:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Radová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Rosová Veronika

Podobné

Keramika – mladší děti 1 / pondělí
Modelářská přípravka (út)
Tanec hrou – předškoláci
Pastelka 3 / čtvrtek
Tanec hrou – od 6 let
Zobcová flétna – Radka
Keramika – mladší děti 2 / středa