DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika a objektová tvorba / pondělí (10 - 16 let)

Kurz je určen pro žáky druhého stupně, kteří mají alespoň základní zkušenosti v práci s keramickou hlínou. Účastnící jsou vedeni k používání náročnějších modelovacích technik a zkoušení jejich různých kombinací se zapojením různých materiálů – drát , kašírování, dřevo...
Témata prací jsou rozložena i do několika lekcí. Důraz je kladen na tvořivé přemýšlení a samostatnou práci na vlastních výrobcích, na rozvíjení citu pro materiál i krásu. Hlavním přínosem je aktivní trávení volného času tvořivou prací, která prohlubuje kladný vztah k výtvarnému umění a zároveň přináší oblíbený způsob relaxace. Během školního roku vytvoří děti sadu cca patnácti výrobků, které si odnášejí domů. Některé výrobky jsou průběžně vystavovány v prostorách Karlínského Spektra.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
PO 15:45-17:15


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková,spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Kostková Dana

Podobné

ZŠ Chmelnice – Keramika 4
Ateliér textilní tvorby I
Výtvarně-řemeslná dílna II 
ZŠ LN – Tvorba bižuterie
ZŠ Chmelnice – Keramika 2
Výtvarný ateliér 3 / čtvrtek
Kroužek šití
Výtvarný ateliér (pá 1)
Cestička – dětský divadelní kroužek
Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 2