DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Turistický oddíl – Tuláci (8 - 18 let)

Jsme turistický oddíl zabývající se celoroční činností s dětmi. Pořádáme v rámci celoročního programu hry a zároveň každé léto pořádáme tábor v naší základně Zátoka pláňat u Keblova. Přes rok s dětmi pořádáme každou středu schůzky, minimálně jednou za měsíc výpravy do přírody, kde poznáváme nová místa a nové dovednosti. Patříme pod Mladé ochránce přírody, a i proto se snažíme děti vést ke kladnému vztahu k přírodě. Tuláci jsou oddíl s dlouholetou tradicí a širokými vazbami po celé České republice.
16 lekcí na pololetí.
Více informací o oddíle na www.tulaci-karlin.webnode.cz.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 16:30-18:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Tuláci (3. patro)
Olan 605 888 907; Tonda 721 602 984; Vašek 724 128 763

Lektoři

Podobné

Keramika (čt 14.30)
Sporťáček A – sokolovna Klamovka, 15.30