DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Stolní tenis (6 - 18 let)

Základní technika úderů, zvyšování fyzické kondice, účast na turnajích podle výkonnosti a věkové kategorie v jak individuálních startech, tak i za družstva, účast na odborném soustředění. Klíčové kompetence (u mladších): Schopnost zkoumat, objevovat a získávat pozitivní vztah k novým věcem, poznatkům, dovednostem Uvědomění si nesrovnalostí a hledání jejich příčin. Schopnost porozumění pokynům, sdělení vlastních myšlenek, zapojování se do společných diskuzí, vnímání rozdílnosti názorů. Klíčové kompetence (u starších): Uvědomění si nesrovnalostí a hledání jejich příčin, uvědomění si potřeby včasného řešení problémů, včetně různých variant jejich řešení. Schopnost najít podstatu problému, možnosti řešení a jeho ověřování. Schopnost vyjadřovat se k danému tématu srozumitelnou formulací a vysvětlení vlastních myšlenek. Účast v diskuzích a hledání různých možností řešení problémů. Schopnost obhajoby vlastních názorů.
Vybavení:  Sportovní oblečení a obuv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 4250 Kč
Cena za pol.: 2300 / 2300 Kč
PO 15:00-19:00
ÚT 15:00-19:00
ST 15:00-19:00
ČT 15:00-19:00
PÁ 15:00-19:00


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Podobné