DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Sporťáček A – sokolovna Klamovka, 15.30 (5 - 8 let)

Kroužek Sporťáček podpoří vztah dítěte ke sportu, hře a základům atletiky. Program všestranně rozvíjí tělesnou zdatnost, důraz klademe na morální hodnoty, vč. zásad fair play. Děti jsou vedeny ke všem formám pohybu – zařazujeme míčové hry, prvky atletiky, cvičení na nářadí, na konci lekce probíhá protažení a relaxace. V menší míře uplatňujeme i prvky dětské jógy. Kroužek probíhá v sokolovně v parku Klamovka. Je určen všem předškolákům se zájmem o pohyb.
Příchod dětí: 15.30 – převlékání pod dozorem rodičů, program s pedagogem probíhá od 15.45 do 16.45


Vybavení:  čisté sportovní boty, sport. oblečení

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
ST 15:30-16:45


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Pomikálková Denisa
Pomikálková Denisa

Podobné