DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Automodeláři (po) (9 - 18 let)

"Vychutnej si rychlost"
Automodelářský kroužek se celý točí kolem naší autodráhy, která je dlouhá 40 m a jezdí se na ní republikové i mezinárodní závody. Děti získávají základní konstrukční a technické znalosti z oblasti automodelářství i skutečných vozidel, které se postupem času neustále prohlubují. Rozvíjejí se také v oblasti jemné motoriky a celkové manuální zručnosti, což je oblast, která je dnes poněkud opomíjena. Začínající automodeláři se postupně seznamují s konstrukcí a fungováním závodního vozu, ovladače i samotné dráhy a jejich servisem. Postupně se dostávají ke stavbě vlastních karoserií a ti zkušenější i ke stavbě celého závodního speciálu. Dráha je dětem plně k dispozici, takže na ní trénují techniku jízdy a hlavně závodí!!!


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
PO 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Autodráha (1. patro)

Lektoři

Podobné

Elektronika pro pokročilé
Základy grafiky na PC
Ateliér grafiky na počítači
Špendlík (2. rok) – šití a tvoření
Mladý debrujár 2
Cestička – dětský divadelní kroužek
LEGOrobotika 3
Automodeláři (čt)
Letečtí modeláři (čt)
Přírodovědec