DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dramec – divadelní přípravka (5 - 8 let)

Dramatické hry, improvizace a divadelní etudy. Trénink verbálního i neverbálního vyjadřování, rozvíjení kreativity a spolupráce s druhými, zvládání svého studu a pozornosti. Inspirace dětskou literaturou i vlastními příběhy. Od jednoduchých cvičení k divadelnímu představení.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za pol.: 1200 / 1200 Kč
ÚT 14:00-14:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)

Lektoři

Vondráková Hana

Podobné

Cestička – dětský divadelní kroužek
Sporťáček A – sokolovna Klamovka, 15.30