DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGOmechanika (čt 14.00) (6 - 10 let)

Základy mechaniky formou hry. Princip fungování převodů, kladky, páky a kola s osou. Seznámení se vztahem fyzikálních veličin, jako je rychlost, dráha a čas.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
ČT 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Lego mechanika (přízemí)

Lektoři

Podobné

LEGOmechanika (čt 15.30)
Zobcová flétna – Radka
LEGOmechanika pro menší 2
LEGOmechanika (po 16.15)
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Parádní věda 1 – pondělí
Tanec hrou – předškoláci
PaVěda 2 – Stanice techniků
Modelářská přípravka (po)
LEGOmechanika pro menší 1