DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGOmechanika (po 16.15) (6 - 10 let)

Základy mechaniky formou hry. Princip fungování převodů, kladky, páky a kola s osou. Seznámení se vztahem fyzikálních veličin, jako je rychlost, dráha a čas.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
PO 16:15-17:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Lego mechanika (přízemí)

Lektoři

Podobné

LEGOmechanika (st 17.00)
Parádní věda 1 – pondělí
Parádní věda 1 – středa
LEGOmechanika (čt 15.30)
Modelářská přípravka (po)
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Tanec hrou – od 6 let
LEGOmechanika pro menší 2
Tanec hrou – předškoláci
Zobcová flétna – Radka