DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Jóga pro dospělé (18 - 99 let)

Nenáročné jógové cvičení pro ty, kteří chtějí s jógou začít. Koncentrace, zklidnění mysli, dech...
Protažení, posílení a zpevnění svalů, o kterých jste ani nevěděli, že je máte. Správné držení těla a posílení jeho středu. Pomalu, nenásilně, dle svých možností a vědomě v souladu s dechem.

Cena: 2100 Kč/pololetí (18 lekcí)


Vybavení:  pohodlný sportovní oděv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ČT 18:00-19:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Step sál (přízemí)
Irena Friedrichová, irena.friedrichova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Orientační běh
Atletika – skoky a víceboje
Historický šerm – Panteři
Baseball – muži
Jóga pro ženy
Africké djembe – dospělí – středa
Vodácko-turistický oddíl – Rackové
Jóga iyengar
Šerm – historická sebeobrana (dospělí)
Africké djembe – dospělí – úterý