DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Tanečky (7–10 let) (7 - 10 let)

Děti se v lekcích seznámí se základy scénického a lidového tance či improvizace. Výuka probíhá často formou tanečně-pohybových her. Kroužek přispívá k pohybové motorice, rytmizaci a správnému držení těla. KROUŽEK ZAČÍNÁ OD ŘÍJNA 2019!!
Vybavení:  sportovní oděv, pití

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2300 Kč
Cena za pol.: 1200 / 1200 Kč
ST 14:15-15:15


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Step sál (přízemí)

Lektoři

Podobné