DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kameníček (7 - 12 let)

Základy mineralogie – poznávání minerálů a jejich třídění, fyzikální a chemické vlastnosti minerálů, skupiny minerálů podle vzniku a původu, růst krystalů. Studium geologické mapy, vznik a vývoj života, vnitřní geologické děje. Vnější geologické děje – činnost ledovců, působení vody, tsunami. Exkurze do Chlupáčova muzea na PřF UK, do muzea Geosvět atd. Kroužek pro školní děti.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ČT 15:30-16:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Dinosaura

Lektoři

Coufalová Vlasta

Podobné

Turistický oddíl – Tuláci
Parádní věda 2 – pondělí
Chemie P2b
Parádní věda 1 – středa
Teraristika 4
Chovatelství 5
Ornitologie
Chovatelství pro starší 2
Kynologie
Knoflík – dětský kroužek šití a tvoření