DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chovatelství pro starší 6 (10 - 16 let)

Bližší teoretické i praktické seznámení s živočichy chovanými nejen ve Stanici přírodovědců, povídání o živočišné a rostlinné říši. Seznámení s přírodou formou her a soutěží, výtvarná činnost. Kontakt se zvířaty a manuální práce při čištění klecí a výběhů.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ČT 15:00-16:25


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Laboratoř

Lektoři

Folková Petra

Podobné

Knoflík – dětský kroužek šití a tvoření
Přírodovědec
Špendlík (2. rok) – šití a tvoření
Mladý debrujár 2
Zahradnický kroužek pro starší
Biologie pro SŠ
Chemie P1b
Mladý debrujár 1
Chovatelství pro starší 1
Přírodověda v praxi