DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie Z2 (12 - 18 let)

Základy anorganické chemie, vodík, kyslík, nekovy, kovy, přechodné kovy. Příprava, výroba, vlastnosti, nejdůležitější sloučeniny. Praktické provedení některých příprav látek a jejich vlastností.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2440 Kč
Cena za pol.: 1050 / 1700 Kč
ČT 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie

Lektoři

Procházka Zdenko

Podobné

Chemie P1a
Chemie Z1
Keramika (čt 14.30)
Chemie Z3
Biologie pro SŠ
Chemie P2a
Chemie P2b
Chemie P1b