DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie Z1 (12 - 18 let)

Základy obecné chemie, praktické provedení sedimentace, filtrace, centrifugace, krystalizace, destilace, sublimace a extrakce. Základní typy reakcí, praktické ověření závislosti rychlosti reakce na podmínkách, koncentrace roztoků a jejich příprava, kyseliny, zásady, soli, názvosloví (hydridy, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli, anionty, kationty), základy výpočtů, vyčíslování acidobazických a redoxních rovnic.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2440 Kč
Cena za pol.: 1050 / 1700 Kč
ÚT 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie

Lektoři

Procházka Zdenko

Podobné

Chemie Z2
Chemie Z3
Biologie pro SŠ
Chemie P1b
Chemie P2b
Chemie P2a
Keramika (čt 14.30)
Chemie P1a